ICG CONSULTORIA

Intervalor Consulting Group li ofereix un servei de consultoria integral per a ajudar-lo en la presa de decisions més importants en la seva empresa.

GESTIÓ I CONTROL PATRIMONIAL

La gestió i control del patrimoni immobilitzat d’una empresa ha de reportar a la direcció de la mateixa informació de gran importància relativa al seu valor, les seves amortitzacions, control d’inversió i planificació d’inversions futures.

Així mateix, és de vital importància tenir informació sobre els elements dels seus actius com ara el seu cost de reposició, el seu valor de mercat, la seva vida útil romanent o la seva amortització tècnica, la qual cosa permet tenir una visió ajustada a la realitat de l’empresa.

Finalment, una correcta conciliació físic-comptable, identificant els elements amb una apropiada codificació i etiquetatge, és també necessària per al millor control del patrimoni.

Intervalor Consulting Group posa al seu servei la seva experiència per a la implantació del seu sistema de control patrimonial, podent tenir en tot moment informació real i actualitzada de l’immobilitzat i aconseguir així una eficaç gestió patrimonial

CREACIÓ, DISSENY I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE L’IMMOBILITZAT

Els departaments econòmic i administratiu d’Intervalor Consulting Group assistiran als nostres clients en la creació, disseny i implantació d’un sistema de gestió de l’immobilitzat.

L’establiment de procediments d’informació per a la correcta imputació d’altes i baixes, els criteris per a determinar les amortitzacions tècniques, la vida útil normal i romanent dels elements, les necessitats d’amortitzacions corresponents, són alguns dels aspectes on els serveis de consultoria de la nostra companyia podran aportar valor en la seva empresa.

QUE PODEM FER PER TU?

ICG és una empresa global i diversificada quant als serveis que presta: valoració, consultoria i gestió integral d’actius, així com els serveis relacionats amb el sector de les assegurances i valor d’empresa (marques, patents, models d’utilitat, etc.). Contacta amb nosaltres i els nostres assessors t’atendran.

MADRID

915 421 167
madrid@intervalor.es

BARCELONA

934 399 906
barcelona@intervalor.es

OPTIMITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

Aquest servei inclou l’anàlisi i estudi d’optimització dels immobles de la seva empresa, així com de nous immobles a utilitzar d’acord amb les seves necessitats d’expansió per a assessorar-lo en metodologia, sistemes i procediments necessaris per a una correcta gestió de l’immobilitzat.

La nostra activitat en aquest camp abasta des de la definició i execució d’estratègies d’optimització de patrimonis, fins a l’assistència en l’adquisició i venda d’actius immobiliaris i industrials, o l’estructuració d’operacions de Sale & Leaseback.

OPTIMITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE NOUS IMMOBLES

Respecte a l’optimització de la contractació de nous immobles, els serveis que li ofereix Intervalor Consulting Group són:

  • Definició del pla de superfícies requerides, amb les seves ubicacions desitjades i altres paràmetres principals de cerca.
  • Cerca i contractació de nous espais.
  • Posada en operació dels nous espais.

GERÈNCIA DE RISCOS

Els nostres especialistes prestaran un servei de Gerència de Riscos, amb definició de polítiques de seguretat i contractació d’assegurances, així com de la posada en marxa d’aquestes polítiques. D’aquesta manera, l’empresa disposarà d’assessorament sobre el valor asseguratiu dels seus immobilitzats d’una forma més eficaç i amb una metodologia que condueixi a valors assegurables més fiables.

FACILITIES CONSULTANCY

Prestem serveis d’operació de recursos (Facilities Consultancy). Aquesta àrea inclou tres àrees principals d’actuació:

  1. Posada en operació dels recursos associats als espais individuals. Reubicacions de personal, ocupació de nous espais en la pròpia ocupació progressiva d’espais assignats al creixement.
  2. Operació de serveis de back-office. Externalització del servei complet o Management de l’empresa i subcontractació de l’operació.
  3. Operació de serveis de front-office. Externalització del servei complet o Management de l’empresa i subcontractació de l’operació.

ESTUDIS DE VIABILITAT

Quan una empresa pren la decisió d’escometre una promoció immobiliària, la construcció d’una nova planta, l’adquisició d’una altra empresa, la creació d’una nova línia de producció, el llançament d’un nou producte o la seva pròpia reestructuració interna, normalment es basa en un Estudi de Viabilitat. Aquest ha de ser una anàlisi econòmica detallada de la propietat per a expressar una opinió del seu major i millor utilització, que inclou un estudi de les condicions de mercat locals i regionals, potencials, característiques i projeccions del realitzable sobre una propietat determinada per a una utilització específica.

Intervalor Consulting Group posa a la disposició dels seus clients la seva experiència i coneixements de l’empresa per a dur a terme les anàlisis necessàries per a la confecció d’un Estudi de Viabilitat.

UNE-ISO 55001:2015 ASSESSORAMENT PER A la IMPLANTACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’ACTIUS

La norma UNE-ISO 55001:2015 estableix que la gestió d’actius comprèn el balanç de costos (valorització dels actius), oportunitats i riscos dels actius considerats, en tot el seu cicle de vida, és a dir, en el període des de la generació de l’actiu fins al final de la seva vida.

Un cicle de vida pot desglossar-se amb major o menor rigorositat depenent de les etapes que sigui necessari tenir en compte, en raó de la complexitat de les activitats de l’organització. No obstant això, de manera general s’ha de contemplar les etapes de disseny de l’actiu, adquisició de matèries primeres per a la seva elaboració, construcció/ fabricació, operació o ús i destí a l’abandó.

La norma UNEIX 178303:2015, no obstant això, delimita aquest cicle de vida a les fases de disseny i operació, fent més assequible la gestió del cicle de vida en les Entitats Locals. A canvi, no permet l’externalització de la gestió dels actius, cosa que sí que contempla la norma UNE-ISO 55001:2015.

ANÀLISI VIDES ÚTILS

La vida útil és el període durant el qual un actiu està en condicions per a la generació de rendiments i per tant és el període durant el qual s’amortitzarà. Per a determinats actius, les vides útils poden variar a conseqüència de la seva utilització, la seva obsolescència o circumstàncies d’una altra índole, i per això les vides útils han de revisar-se periòdicament.

Amb la corresponent vida útil calculada s’obtenen els costos dels diferents actius. Intervalor Consulting Group li ofereix un estudi exhaustiu d’adequació de vides útils dels seus actius i polítiques d’amortització, amb l’objectiu de millorar les mateixes.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Responsable: Intervalor, sent la Finalitat; la recollida d'informació que el client ens sol·liciti. La Legitimació; és gràcies al teu consentiment. Destinataris: La teva informació serà emmagatzemada en la nostra bases de dades, i serà tractada i examinada només pels responsables d’Intervalor Consulting Group. Podràs exercir Els teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o Suprimir les teves dades a intervalor@intervalor.es Per a més informació consulta la nostra política de privacitat.