ICG GESTIÓ INTEGRAL D’ACTIUS

Intervalor Consulting Group està format per un equip de professionals amb més de 30 anys d’experiència en Consultoria i Gestió Integral d’Actius a nivell nacional i internacional. Disposem d’un equip multidisciplinari de tècnics, tant de l’àrea de l’enginyeria i l’arquitectura, com en l’àrea financera i del dret, capaç d’analitzar i valorar qualsevol tipus d’actius complexos, tant material, com a immaterial, així com negocis i empreses en activitat.

La importància que per a les empreses representa l’anàlisi i control dels recursos invertits, així com les exigències en les noves Normes Internacionals de Comptabilitat sobre la identificació dels elements de l’actiu en el balanç, fa necessari la implantació de sistemes de gestió dels actius fixos adequats.

Amb el pas del temps és habitual que es vagin creant diferències cada vegada majors entre els registres comptables de l’immobilitzat material i la realitat física.

Intervalor Consulting Group posseeix una àmplia experiència en la realització d’inventaris i implantació de sistemes de gestió d’actius en empreses de diversos sectors industrials, organismes públics i privats, etc.

Realitzem:

QUE PODEM FER PER TU?

ICG és una empresa global i diversificada quant als serveis que presta: valoració, consultoria i gestió integral d’actius, així com els serveis relacionats amb el sector de les assegurances i valor d’empresa (marques, patents, models d’utilitat, etc.). Contacta amb nosaltres i els nostres assessors t’atendran.

MADRID

915 421 167
madrid@intervalor.es

BARCELONA

934 399 906
barcelona@intervalor.es

AVANTATGES DE LA GESTIÓ I CONTROL D’ACTIUS

El nostre equip elabora i implanta un sistema de gestió i control d’actius amb els següents avantatges:

 • Identificació ràpida i senzilla dels elements de l’actiu entre la comptabilitat i les instal·lacions de fàbrica.
 • Poder amortitzar per línia de producte o secció establert pel client.
 • Codificacions dels elements per ubicació, centre de cost, grups funcionals, etc.
 • Etiquetat dels elements.
 • Comptabilitat analítica.

INVENTARIS

Intervalor Consulting Group està especialitzada en la realització de qualsevol mena d’inventaris físics a nivell d’immobilitzat material, avalats per l’àmplia experiència que hem adquirit en tots els inventaris que hem dut a terme en diversos sectors relacionats amb empreses privades, indústries, organismes públics, universitats, etc.

Tot inventari en el qual intervenim té com a principis bàsics, el següent:

 • Identificació i descripció tècnica de l’element.
 • Etiquetatge de tots i cadascun dels elements, per mitjà d’una etiqueta adhesiva identificativa, amb el seu número d’inventari i codi de barres corresponent.
 • Estudio-determinació del valor de cadascun dels elements d’actiu inventariats.
 • Anàlisi de la correspondència comptable de la totalitat dels elements d’immobilitzat material inventariats (opcional).
 • Classificació i codificació de cadascun dels elements inventariats, d’acord amb el Pla General Comptable, localització geogràfica del bé (GIS), grup funcional, departament i secció.
 • Registre en suport informàtic i en fitxes individualitzades, per mitjà de la nostra aplicació informàtica de control d’actius, de cadascun dels elements de l’immobilitzat inventariat.
 • Instal·lació de programari, manual de procediments i formació.

CONCILIACIÓ FÍSIC COMPTABLE

Amb el pas del temps és habitual que es vagin creant diferències cada vegada majors entre els assentaments comptables de l’immobilitzat material i la realitat física dels equipaments productius. És molt important la conciliació entre valors comptables i valors reals per a qualsevol decisió que hagi de prendre la seva companyia.

Intervalor Consulting Group ofereix el servei de Conciliació Físic-Comptable, enfocada a solucionar les desviacions físic-comptables que els nostres clients puguin tenir a nivell de balanç, per mitjà de l’anàlisi de correspondència que realitzem sobre la informació comptable que se’ns faciliti i l’inventari físic de l’immobilitzat realitzat pels nostres tècnics.

El servei que oferim és únic i personalitzat per a cada empresa i aporta com a valor afegit per als nostres clients, el poder conèixer la referència física real del seu immobilitzat material respecte a la seva actual situació comptable per al seu posterior sanejament.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Responsable: Intervalor, sent la Finalitat; la recollida d'informació que el client ens sol·liciti. La Legitimació; és gràcies al teu consentiment. Destinataris: La teva informació serà emmagatzemada en la nostra bases de dades, i serà tractada i examinada només pels responsables d’Intervalor Consulting Group. Podràs exercir Els teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o Suprimir les teves dades a intervalor@intervalor.es Per a més informació consulta la nostra política de privacitat.